Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 167 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2724 nr XXV/139/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2008 r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2009 r. 7800
2725 nr XXV/140/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 7800
2726 nr XXV/141/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7801
2727 nr XXV/142/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej 7803
2728 nr XXV/143/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej 7804
2729 nr XXV/144/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych 7804
2730 nr XXVI/292/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego za 2009 r 7805
2731 nr XXVI/293/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7805
2732 nr XXVI/294/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7807
2733 nr XXVI/295/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego za 2009 r 7808
2734 nr XXVI/296/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej 7809
2735 nr XXVI/297/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Białe Błota 7809
2736 nr 434/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7814
2737 nr 435/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 7815
2738 nr 436/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 7818
2739 nr 437/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7822
2740 nr 438/08 Rady Miasta Torunia z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty 7823
2741 nr XVIII/121/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Chełmno w latach 2008-2012 7823
2742 nr XVIII/122/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Chełmno 7826
2743 nr XVIII/123/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, wynagrodzenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenie miesięcznej diety dla sołtysa 7828
2744 nr XVIII/124/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7829
2745 nr XVIII/125/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chełmno w 2009 r 7829
2746 nr XVIII/126/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7831
2747 nr XVIII/128/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 240/XXX/98 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 1998 r. ustalającej opłatę prolongacyjną 7832
2748 nr XVIII/129/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania 7832
2749 nr XXIV/187/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7833
2750 nr XXIV/188/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości 7834
2751 nr XXIV/189/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy 7834
2752 nr XXIV/190/2008 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2009 r 7835
2753 nr XXIV/191/2008 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2009 r 7837
2754 nr XXII/116/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 oraz w sprawie poboru tego podatku 7838
2755 nr XXII/117/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego i poboru tego podatku w roku podatkowym 2009 7839
2756 nr XXII/118/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2009 r. oraz w sprawie poboru tego podatku 7840
2757 nr XXII/119/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7840
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-23
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-23
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]