Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 166 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2678 nr XVIII/114/08 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 7752
2679 nr XVIII/115/08 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7752
2680 nr XVIII/116/08 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7753
2681 nr XVIII/117/08 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej 7753
2682 nr XXIV/139/08 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 7754
2683 nr XXIV/140/08 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7754
2684 nr XXIV/141/08 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7755
2685 nr XXIV/142/08 Rady Gminy Sośno z dnia 19 listopada 2008 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Sośno 7757
2686 nr XIX/91/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7758
2687 nr XIX/92/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7758
2688 nr XIX/93/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7759
2689 nr XIX/94/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r 7761
2690 nr XIX/96/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Rogóźno 7761
2691 nr XVIII/97/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego 7762
2692 nr XVIII/98/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Górzno 7762
2693 nr XVIII/99/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7763
2694 nr XVIII/100/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 7768
2695 nr XVIII/101/2008 Rady Gminy w Górznie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7768
2696 nr XIX/211/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2009 r 7770
2697 nr XIX/212/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2009 r 7771
2698 nr XIX/213/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2009 r 7773
2699 nr XIX/214/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia jej wysokości na rok 2009 7773
2700 nr XIX/215/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 7774
2701 nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie cen biletów i ulg w komunikacji miejskiej 7774
2702 nr XVII/108/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7776
2703 nr XVII/109/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7776
2704 nr XVII/110/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7777
2705 nr XVII/112/08 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 listopada 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów 7779
2706 nr XXII/118/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2009 r. na terenie gminy Bukowiec 7780
2707 nr XXII/119/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009 7780
2708 nr XXII/120/08 Rady Gminy Bukowiec z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2009 7781
2709 nr XXIII/110/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Wielka Nieszawka 7783
2710 nr XXIII/111/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7784
2711 nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 7785
2712 nr XXIII/113/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 7786
2713 nr XXII/120/08 Rady Gminy Radomin z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień w tym podatku na 2009 r 7786
2714 nr XXII/121/08 Rady Gminy Radomin z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego na 2009 r 7788
2715 nr XXVI/299/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7788
2716 nr XXVI/300/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7789
2717 nr XXVI/311/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 7790
2718 nr XXX/393/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 7791
2719 nr XXX/394/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7791
2720 nr XXX/395/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 7792
2721 nr XXX/396/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty od posiadania psów 7793
2722 nr XXX/397/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7793
2723 nr XXX/398/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7794
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-22
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-22
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]