Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 165 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2636 nr XVII/86/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7708
2637 nr XVII/87/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 7708
2638 nr XVII/88/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7709
2639 nr XVII/89/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej 7711
2640 nr XVII/90/08 Rady Gminy Skrwilno z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7712
2641 nr XX/125/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości 7712
2642 nr XX/126/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Warlubie 7713
2643 nr XX/127/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7714
2644 nr XX/128/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7715
2645 nr XX/129/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej 7716
2646 nr XXVI/360/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 7717
2647 nr XXVI/361/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego 7717
2648 nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawek i zasad poboru tej opłaty 7718
2649 nr XXVI/364/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru opłaty targowej 7719
2650 nr XXVI/365/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad poboru i ustalenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na terenie Inowrocławia, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 7719
2651 nr XXVI/369/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia zasad obciążania nieruchomości 7720
2652 nr XXVI/372/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 7721
2653 nr XXVI/375/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku 7721
2654 nr XXVI/378/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń nagłaśniających na terenie miasta Inowrocław 7722
2655 nr XX/95/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 7722
2656 nr XX/96/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 7723
2657 nr XX/97/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej 7725
2658 nr XX/98/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego 7725
2659 nr XXIX/270/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek w podatku od nieruchomości 7726
2660 nr XXIX/271/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2009-2013 7726
2661 nr XXIX/272/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 7729
2662 nr XXIX/273/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7731
2663 nr XXIX/274/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 7732
2664 nr XXIII/143/08 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 7732
2665 nr XXIII/145/2008 Rady Gminy w Osieku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego 7733
2666 nr XXIII/146/2008 Rady Gminy w Osieku z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości 7733
2667 nr XXIII/147/2008 Rady Gminy Osiek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 7734
2668 nr XXV/257/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podatku rolnego na 2009 r 7736
2669 nr XXV/258/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie podatku leśnego na 2009 r 7736
2670 nr XXV/259/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 r 7737
2671 nr XXV/260/08 Rady Miasta Rypina z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie miasta Rypina 7739
2672 nr XVII/108/2008 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2009 r 7740
2673 nr XVII/109/2008 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2009 7742
2674 nr XVII/112/08 Rady Gminy Gruta z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r 7743
2675 nr XVII/113/08 Rady Gminy Gruta z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7743
2676 nr XVII/117/08 Rady Gminy Gruta z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 7744
2677 nr XX/45/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r 7745
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-19
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-19
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]