Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 164 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2596 nr XIV/101/08 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie podatku leśnego na rok 2009 7664
2597 nr XIV/102/08 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na rok 2009 7664
2598 nr XIV/103/08 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 i zwolnień w tym podatku 7665
2599 nr XIV/104/08 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 7666
2600 nr XIV/105/08 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009 7668
2601 nr XIV/110/08 Rady Gminy Topólka z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, nieczystości stałych na terenie gminy Topólka 7669
2602 nr XXV/103/08 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7669
2603 nr XXV/104/08 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7670
2604 nr XXVI/114/08 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 r 7672
2605 nr XXIV/102/08 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2009 7673
2606 nr XXIV/103/08 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 7613
2607 nr XXIV/104/08 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7674
2608 nr XXIV/107/08 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009 7676
2609 nr XXVIII/289/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kruszwica 7677
2610 nr XXVIII/290/2008 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7677
2611 nr IX/81/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Osielsko 7678
2612 nr XXIII/142/08 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 7678
2613 nr XXIII/143/08 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego 7679
2614 nr XXIII/144/2008 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 7680
2615 nr XXIII/145/2008 Rady Gminy Raciążek z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7680
2616 nr XVIII/119/2008 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7683
2617 nr XVIII/120/2008 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7683
2618 nr XVIII/121/2008 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Płużnica 7686
2619 nr XXII/156/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. i zwolnień w tym podatku 7686
2620 nr XXII/157/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7688
2621 nr XXII/158/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2009 r 7689
2622 nr XXII/159/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie gminy Włocławek na 2009 r 7690
2623 nr XXV/117/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r 7690
2624 nr XXV/118/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2009 r 7693
2625 nr XXV/119/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Brodnica 7694
2626 nr XXV/120/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązującej w 2009 r 7694
2627 nr 102/XXIV/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7695
2628 nr XIX/107/08 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 7696
2629 nr XIX/108/08 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2009 r 7697
2630 nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2009 7697
2631 nr XVIII/114/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2009 7698
2632 nr XVIII/116/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy Osięciny na rok podatkowy 2009 7699
2633 nr XVIII/117/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy Osięciny 7699
2634 nr XIX-105/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. i zwolnień w tym podatku 7700
2635 nr XIX-106/2008 Rady Gminy Bądkowo z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7701
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-19
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-19
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]