Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 163 Bydgoszcz, 17 grudzień 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2557 nr 40/08 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia porządkowego w sprawie obowiązku usuwania zalegającego na dachach i innych obiektach budowlanych śniegu i lodu 7620
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2558 nr 387/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 7620
UCHWAŁY:
2559 nr XVIII/104/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy miasta Radziejów na rok podatkowy 2009 7622
2560 nr XVIII/105/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie gminy miasta Radziejów na rok podatkowy 2009 7623
2561 nr XVIII/106/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie gminy miasta Radziejów na rok podatkowy 2009 7623
2562 nr XVIII/107/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy miasta Radziejów na rok podatkowy 2009 7624
2563 nr XVIII/108/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej, określenia zasad jej poboru oraz w sprawie wprowadzenia zakazu handlu okrężnego na terenie gminy miasta Radziejów 7625
2564 nr XVIII/109/2008 Rady Miasta Radziejów z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad jej poboru na terenie gminy miasta Radziejów 7625
2565 nr XVIII-98/08 Rada Miejska Nieszawa z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę 7626
2566 nr XVIII-99/08 Rada Miejska Nieszawa z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w ramach zadań własnych gminy 7627
2567 nr XVIII-100/08 Rada Miejska Nieszawa z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie określenia kosztów świadczenia usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę poniesionych wydatków 7627
2568 nr XVIII-103/08 Rada Miejska Nieszawa z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nieszawa na lata 2008-2013 7628
2569 nr XVII/108/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych 7635
2570 nr XVII/109/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 7636
2571 nr XVII/110/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7637
2572 nr XVII/111/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2009 r 7638
2573 nr XVII/112/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 r 7640
2574 nr XVII/116/2008 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 7641
2575 nr XXI/108/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa 7642
UCHWAŁA
2576 nr XXI/109/08 Rady Gminy Boniewo z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 7642
UCHWAŁY:
2577 nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 7643
2578 nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2009 r 7643
2579 nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7644
2580 nr XVIII/128/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 7645
2581 nr XVIII/129/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia14 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 7647
2582 nr XVIII/260/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie podatku rolnego na 2009 r 7647
2583 nr XVIII/261/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. i zwolnień od tego podatku 7648
2584 nr XVIII/263/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na 2009 r 7648
2585 nr XVIII/264/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psa w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 7649
2586 nr XVIII/265/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 7650
2587 nr XVI/93/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7650
2588 nr XVI/94/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2009 7651
2589 nr XVI/95/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu drewna do wymiaru podatku leśnego na rok podatkowy 2009 7651
2590 nr XVI/96/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2009 r. na terenie gminy Bobrowniki 7652
2591 nr XVI/97/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r 7654
2592 nr XVI/98/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i punktom przedszkolnym 7654
2593 nr XVII/105/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 7656
2594 nr XVII/106/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 r 7656
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
2595 z dnia 8 grudnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie 7658
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-18
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-18
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]