Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 162 Bydgoszcz, 12 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2541 nr XXIII/332/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Inowrocław dla osiedla 7579
2542 nr XXI/112/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy naliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2009 r 7602
2543 nr XXI/113/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7602
2544 nr XXI/114/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7603
2545 nr XVIII/91/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 7605
2546 nr XVIII/92/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Radziejów na 2009 r 7605
2547 nr XVIII/93/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 r 7606
2548 nr XVIII/94/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2009 7607
2549 nr XVIII/95/2008 Rady Gminy Radziejów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie opłaty targowej na 2009 r 7608
2550 nr XIX/92/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 7608
2551 nr XIX/93/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2009 r 7609
2552 nr XIX/94/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2009 r 7610
2553 nr XIX/95/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7610
2554 nr XIX/96/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 r 7612
2555 nr XIX/99/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 7612
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
2556 z dnia 11 grudnia 2008 r. o wysokości przyznanych dodatkowych środków finansowych w formie dotacji podmiotowych dla spółek wodnych, z budżetu państwa w kwocie 190.000 zł, przeznaczonych na działalność statutową, konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i naprawę awarii w 2008 r 7613
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-12
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-12
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]