Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 161 Bydgoszcz, 11 grudzień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2518 nr 396/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wąbrzeźno 7523
UCHWAŁY:
2519 nr XXVI/257/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 22/2 w miejscowości Krotoszyn i działki nr 113/2, 113/3, 116/1, 117/1, 117/2, 118, 119, 120/1, 120/3, 120/4 oraz 115/1 i 109/2 w miejscowości Sadłogoszcz, gmina Barcin 7525
2520 nr XXV/249/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania na terenie gminy Lubicz 7539
2521 nr XXV/251/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2009 7541
2522 nr XXVII/256/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 7546
2523 nr XXVII/257/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 7547
2524 nr XXVII/258/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 7549
2525 nr XXVII/259/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Mogilno w 2009 r 7550
2526 nr XXVII/260/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności 7550
2527 nr XXIX/218/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2009 r 7551
2528 nr XXIX/219/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2009 7552
2529 nr XXIX/220/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008 r. uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 7554
2530 nr XVII/84/08 Rady Gminy Koneck z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 7554
2531 nr XVII/85/08 Rady Gminy Koneck z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku rolnego na 2009 r 7555
2532 nr XVII/86/08 Rady Gminy Koneck z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia podstawy do obliczania podatku leśnego na 2009 r 7556
2533 nr XVII/87/08 Rady Gminy Koneck z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009 r 7556
2534 nr XVII/88/08 Rady Gminy Koneck z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej na 2009 r 7559
2535 nr XXV/166/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 7559
2536 nr XXV/167/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku 7560
2537 nr XXV/168/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, zasad stosowania oraz terminu płatności i sposób jej poboru 7561
2538 nr XXV/171/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia czesnego za pobyt dziecka w przedszkolu 7561
INFORMACJE:
2539 z dnia 3 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-19(23)/2008/6/VI/BH zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Dalkię Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzącą działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło odbiorców z położonego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Ciechocinka i Wąbrzeźna 7562
2540 z dnia 4 grudnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-37(17)/2008/310/VIII/ES zatwierdzającej taryfę dla ciepła przedłożoną przez Fortum Płock Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku, prowadzącą działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło odbiorców z położonego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Torunia 7568
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-12
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-12
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]