Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 160 Bydgoszcz, 10 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2502 nr XXI/102/2008 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (północna część wsi Mała Nieszawka) 7479
2503 nr XXI/126/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 13 października 2008 r. w sprawie uchwalenia 7487
2504 nr VIII/66/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy 7500
2505 nr VIII/71/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7502
2506 nr VIII/72/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej 7503
2507 nr VIII/73/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7504
2508 nr VIII/74/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 28 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7505
2509 nr XXV/264/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Kcynia 7507
2510 nr XX/135/08 Rady Gminy Rypin z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7509
2511 nr XX/136/08 Rady Gminy Rypin z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podatku rolnego na 2009 r 7510
2512 nr XX/137/08 Rady Gminy Rypin z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie podatku leśnego na 2009 r 7510
2513 nr XX/138/08 Rady Gminy Rypin z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7511
2514 nr XX/139/08 Rady Gminy Rypin z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2009 r 7512
2515 nr XX/140/08 Rady Gminy Rypin z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2009 r 7513
2516 nr XIX/133/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 7513
2517 nr XIX/134/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 7514
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-11
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-11
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]