Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 16 Bydgoszcz, 05 luty 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
204 nr 3/2008 z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2008 r 778
UCHWAŁY:
205 nr XIV/90/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego 781
206 nr XIV/91/07 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 października 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w gminie Szubin 782
207 nr 215/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 785
208 nr 216/07 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, gruntów i budowli związanych z funkcjonowaniem sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego 787
209 nr X/49/2007 Rady Gminy w Górznie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 789
210 nr XI/84/07 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2008 r 790
211 nr XI/91/2007 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Pakość na lata 2008-2012” 792
212 nr XII/72/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Janowiec Wielkopolski na 2008 r 802
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
213 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych 802
POROZUMIENIE
214 zawarte w dniu 28 listopada 2007 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Sępoleńskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2008 r. w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z poborem w 2008 r. 804
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-05
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-05
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]