Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 158 Bydgoszcz, 05 grudzień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
2454 nr 392/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubanie 7398
2455 nr 394/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Nieszawka 7400
UCHWAŁY:
2456 nr XX/103/08 Rady Gminy Świekatowo z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zmiany w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świekatowo 7402
2457 nr XXV/181/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Zespołu Oświaty Sportu i Rekreacji w Szubinie 7402
2458 nr XXII/154/08 Rady Gminy Lniano z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przyjęcia 7404
2459 nr XVIII/190/08 Rady Miejskiej Ciechocinek z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ciechocinek 7408
2460 nr XXI/116/08 Rady Miasta Kowala z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Kowal 7413
2461 nr XXI/117/08 Rady Miasta Kowala z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Kowala nr XX/84/2004 7414
2462 nr XXIV/159/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna 7414
2463 nr XXIII/120/2008 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 7418
POROZUMIENIE
2464 zawarte w dniu 3 lipca 2008 r. w Toruniu pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób 7418
INFORMACJA
2465 obwieszczenie Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7421
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-08
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-08
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]