Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 157 Bydgoszcz, 04 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2432 nr XXI/168/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działki nr 198/38 we wsi Piaseczno gm. Sępólno Krajeńskie 7355
2433 nr XVIII/124/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 17 października 2008 r. w sprawie opłaty targowej 7359
2434 nr XVIII/125/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 17 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz zasad poboru w podatku od nieruchomości na 2009 r 7360
2435 nr XVIII/126/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 17 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów 7361
2436 nr XVIII/127/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim 7362
2437 nr XXI/150/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/89/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 7362
2438 nr XXI/151/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/114/08 Rady Gminy Włocławek, z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Włocławek oraz określenia granic obwodów 7363
2439 nr XXIX/375/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią 7363
2440 nr XXV/267/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych 7364
2441 nr XXIII/153/08 Rady Gminy Śliwice z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach 7365
2442 nr XXIII/156/08 Rady Gminy w Śliwicach z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych świadczeń socjalnych 7365
2443 nr XX/163/2008 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego 7369
2444 nr X/137/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 7372
2445 nr XX/142/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 7375
2446 nr XX/144/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. jako podstawy obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 7376
2447 nr XX/151/08 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz opłat za stoiska jednorazowe podczas uroczystości gminnych i parafialnych 7377
2448 nr XVI/153/08 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających na jeziorach: Papowskim, Kornatowskim i Małe Czyste 7377
2449 nr XXIII/158/08 Rady Gminy Lniano z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7378
2450 nr XXIII/159/08 Rady Gminy Lniano z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów 7378
2451 nr XXIII/160/08 Rady Gminy Lniano z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7379
2452 nr XXIII/161/08 Rady Gminy Lniano z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lniano w 2009 r 7381
INFORMACJA
2453 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 9 października 2008 r. w przedmiocie uchwały w sprawie Statutu Gminy Kcynia 7381
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-05
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-05
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]