Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 156 Bydgoszcz, 03 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2425 nr XX/104/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Bobrowo 7306
2426 nr XXVIII/231/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 7308
2427 nr XXII/131/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy ul. Chełmińskie Przedmieście oraz północnymi granicami administracyjnymi miasta 7321
2428 nr XXIII/129/08 Rady Gminy Choceń z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie zmiany 7349
POROZUMIENIE
2429 zawarte w dniu 19 listopada 2008 r. pomiędzy powiatem golubsko-dobrzyńskimi i gminą Zbójno w sprawie przystąpienia do realizacji Inwestycji wspólnej na terenie drogi powiatowej, zwanej dalej gminą 7350
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
2430 z dnia 24 listopada 2008 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Lipno przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2008 r 7351
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
2431 z dnia 24 listopada 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisewo przeprowadzonych w dniu 23 listopada 2008 r 7351
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-04
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-04
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]