Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 155 Bydgoszcz, 02 grudzień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2386 nr XXII/124/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2009 7268
2387 nr XXX/105/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7268
2388 nr XXV/284/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7271
2389 nr XX/145/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7271
2390 nr XX/146/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2009 r 7272
2391 nr XX/147/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru oraz terminu płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2009 r 7274
2392 nr XX/148/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 5 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009 r 7274
2393 nr XXXI/202/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Chełmża 7275
2394 nr XXXI/203/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 7275
2395 nr XXXI/204/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7275
2396 nr XXXI/205/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 7276
2397 nr XXVI/143/2008 Rady Gminy Ciechocin z dnia 13 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 7278
2398 nr XXII/43/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 7279
2399 nr XXII/44/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7279
2400 nr XXII/45/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7280
2401 nr XVII/86/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2009 r 7282
2402 nr XVII/87/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2009 r 7282
2403 nr XVII/88/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 7283
2404 nr XVII/90/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest gmina Bartniczka 7285
2405 nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Dąbrowa Biskupia 7286
2406 nr XXII/130/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7286
2407 nr XXII/131/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7287
2408 nr XXII/133/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 7288
2409 nr XXVI/183/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Szubin na 2009 r 7289
2410 nr XXVI/184/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7289
2411 nr XXIX/156/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7290
2412 nr XXIX/157/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla wymiaru podatku rolnego w 2009 r 7291
2413 nr XXIX/158/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7292
2414 nr XXIX/159/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzania zwolnień od podatku od nieruchomości na 2009 r 7293
2415 nr XXIX/161/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich 7293
2416 nr XXI/136/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w 2009 r 7294
2417 nr XXI/137/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu poboru i zwolnień w tym podatku w 2009 r 7295
2418 nr XXI/138/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie określenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy i miasta Janikowo w 2009 r 7296
2419 nr XXI/139/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 7296
2420 nr XXV/141/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r 7297
2421 nr XXV/142/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. i wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 7298
2422 nr XXV/143/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb obliczenia wymiaru podatku rolnego na 2009 r. na obszarze gminy Rogowo 7300
2423 nr XXV/144/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 21 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzania poboru tych opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7301
2424 nr XXV/145/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 7301
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-03
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-03
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]