Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 153 Bydgoszcz, 27 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2343 nr XXVIII/198/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 7183
2344 nr XXVIII/199/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 7184
2345 nr XXVIII/200/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 września 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 7184
2346 nr XXVIII/209/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 września 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 7185
2347 nr XXI/150/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Lubraniec 7185
2348 nr XXI/152/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 15 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrańcu 7186
2349 nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie podziału Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch samorządowych instytucji kultury: Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim 7186
2350 nr XIX/164/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmian w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim 7191
2351 nr XIX/166/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XII/109/2008 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej 7194
2352 nr XIX/168/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/130/08 Rady Miejskiej W Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym dofinansowania do działań związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych i budynkach gospodarczych nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej pozarolniczej zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Solec Kujawski. 7195
2353 nr XXIII/223/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych Powiatu Inowrocławskiego 7195
2354 nr 410/08 Rady Miasta Torunia z dnia 30 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych wzdłuż ul. Szosa Bydgoska i przy zachodniej granicy miasta Torunia 7196
2355 nr XVIII/183/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 7208
2356 nr XVIII/184/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 7209
2357 nr XVIII/185/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso 7210
2358 nr XVIII/186/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 7211
2359 nr XVIII/187/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów 7213
2360 nr XVIII/34/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2009 r 7214
2361 nr XVIII/35/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 7215
2362 nr XVIII/36/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 r 7216
POROZUMIENIE
2363 zawarte w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy gminą miasto Włocławek a powiatem aleksandrowskim w sprawie współfinansowania teoretycznego dokształcania zawodowego młodocianych pracowników - uczniów z klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku 7217
INFORMACJA
2364 z dnia 23 października 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/179-ZTO-C/740/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności Mondi Świecie S.A. z siedzibą w Świeciu, określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła 7218
POBIERZ

Opublikowane: 2008-12-01
Ostatnia modyfikacja: 2008-12-01
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]