Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 152 Bydgoszcz, 25 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2323 nr XXIV/176/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyróżnień i nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym 7143
2324 nr 87/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88, oraz w zakresie obszaru położonego przy ul. Stodólnej 8, 10, 12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70, 15/71 KM 87, oraz w zakresie obszaru przebiegu ulicy Celulozowej o symbolu 7KL1/2, od ulicy Płockiej do projektowanej ulicy lokalnej o symbolu 8KL1/2 7144
2325 nr 88/XXI/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku w granicach działek 9/4, 10/4, 11/3, 12/3 i 13/3 KM 98 przy ul. Spokojnej 7153
2326 nr XVII/75/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń 7160
2327 nr XVII/76/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze gminy Bytoń 7161
2328 nr XVII/77//08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze gminy Bytoń 7162
2329 nr XVII/78/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie gminy Bytoń 7162
2330 nr XVII/79/08 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 29 października 2008 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze gminy Bytoń 7163
2331 nr XVII/80/08 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bytoń 7165
2332 nr XVII/85/08 Rady Gminy Bytoń z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/51/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą 7167
2333 nr XXIX/385/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 7168
2334 nr XXIX/388/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią 7169
2335 nr XXIX/389/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ślesinie 7171
2336 nr XXIX/391/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią 7173
2337 nr XXV/134/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ciechocin 7174
2338 nr XXV/138/08 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 października 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 7174
2339 nr 125/08 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Koronowo w 2008 r. i 2009 r 7175
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
2340 z dnia 17 listopada 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płużnica 7178
INFORMACJE:
2341 referendum gminne zarządzone na dnia 16 listopada 2008 r. w sprawie odwołania Rady Gminy Ciechocin przed upływem kadencji 7178
2342 z dnia 19 listopada 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-72(7)/2008/710/VI/Asz zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego 7179
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-26
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-26
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]