Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 150 Bydgoszcz, 21 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2289 nr XIX/94/2008 Rady Gminy Fabianki z dnia 3 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszeń o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 7014
2290 nr XVI/99/08 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 10 października 2008 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie 7014
2291 nr XVII/229/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski-Rudunki 2 7016
2292 nr XVII/245/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 października 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród wójta i dyrektora szkoły dla nauczycieli na rok 2008 7030
2293 nr XXV/216/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 30 października 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Więcbork na lata 2008-2012 7037
2294 nr XXII/48/2008 Rady Gminy Sadki z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych dokonujących wyłącznie wprowadzenia do istniejącego wpisu kodów PKD 2007 7049
INFORMACJE:
2295 z dnia 6 listopada 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Dalkia Termika S.A. z siedzibą w Warszawie na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr WCC/688N/6/W/OWA/2008/TKł i nr PCC/715J/6/W/OWA/2008/TKł oraz nr WCC/1188/6/W/OWA/2008/TKł i nr PCC/1162/6/W/OWA/2008/TKł 7050
2296 z dnia 18 listopada 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-79(3)/2008/81/V/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Brun-Pol Pomorze Kujawy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 7051
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-25
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-25
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]