Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 15 Bydgoszcz, 04 luty 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
177 nr XIV/74/07 Rady Gminy Kikół z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kikół na rok 2008 748
178 nr XV/85/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r 749
179 nr XV/89/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Rogowo na 2008 r 750
180 nr XV/91/07 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wykonywane w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 756
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
181 z dnia 7 grudnia 2007 r. o zmianach w składzie Sejmiku Województwa 756
POROZUMIENIA:
182 zawarte w dniu 21 listopada 2006 r. pomiędzy powiatem poznańskim a miastem Bydgoszcz, w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2 757
183 nr EK.I 0116-POR-18/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. zawarte pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 757
184 aneks nr 1/2007 z dnia 20 sierpnia 2007 r. do porozumienia nr EK.I.0116-POR-18/2007 z dnia 2 stycznia 2007 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a miastem Bydgoszcz sprawie współfinansowania dokształcania uczniów ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 758
185 zawarte w dniu 16 lutego 2007 r. pomiędzy gminą Osielsko a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez Przedszkole Niepubliczne Dobrego Pasterza w Żołędowie gminy Osielsko oraz przez Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Osielsko 759
186 zawarte w dniu 16 lutego 2007 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Nowa Wieś Wielka w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Nowa Wieś Wielka przez niepubliczne oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem dotującym jest miasto Bydgoszcz 759
187 w zawarte w dniu 22 lutego 2007 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Osielsko sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Osielsko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 760
188 zawarte w dniu 1 marca 2007 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a miastem Inowrocław w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Inowrocław przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 761
189 zawarte w dniu 1 marca 2007 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Szubin w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Szubin przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 762
190 zawarte w dniu 1 marca 2007 r. pomiędzy gminą Szubin a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez Samorządowe Przedszkole nr 2 w Szubinie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Szubin 763
191 zawarte w dniu 5 marca 2007 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Unisław przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz 763
192 zawarte w dniu 6 marca 2007 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a miastem i gminą Więcbork w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta i gminy Więcbork przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 764
193 zawarte w dniu 6 marca 2007 r. w sprawie wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z powiatu bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Bydgoszczy 765
194 zawarte w dniu 26 marca 2007 r. w sprawie powierzenia wykonywania części zadania przedszkolnego gminy Sicienko przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 766
195 zawarte w dniu 26 marca 2007 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Białe Błota w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Białe Błota przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 767
196 zawarte w dniu 3 kwietnia 2007 r. w sprawie pokrycia kosztów dotacji udzielonej przedszkolom publicznym i publicznym oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych przez miasto Bydgoszcz na uczniów będących mieszkańcami gminy Solec Kujawski oraz przez gminę Solec Kujawski na uczniów będących mieszkańcami miasta Bydgoszcz 768
197 zawarte w dniu 1 czerwca 2007 r. pomiędzy gminą Unisław a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszcz przez publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gminy Unisław 770
198 zawarte w dniu 8 czerwca 2007 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Dąbrowa Chełmińska przez publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest miasto Bydgoszcz 770
199 zawarte w dniu 28 czerwca 2007 r. pomiędzy miastem Bydgoszcz a gminą Pruszcz, w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego gminy Pruszcz przez publiczne przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz 771
200 zawarte w dniu 7 sierpnia 2007 r. pomiędzy gminą Dąbrowa Chełmińska a miastem Bydgoszcz w sprawie wykonania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszczy przez publiczne przedszkole, dla których organem prowadzącym gmina Dąbrowa Chełmińska 772
201 zawarte w dniu 6 września 2007 r. pomiędzy gminą Białe Błota a miastem Bydgoszcz w sprawie powierzenia wykonywania zadania przedszkolnego miasta Bydgoszcz przez Gminne Przedszkole „Wróżka” w Białych Błotach ul. Centralna 27 86-005 Białe Błota 773
202 zawarte w dniu 10 grudnia 2007 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z powiatu tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Bydgoszczy 773
203 zawarte w dniu 10 października 2007 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z powiatu tucholskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 w Bydgoszczy 774
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-05
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-05
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]