Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 149 Bydgoszcz, 20 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2271 nr XVII/84/2008 Rady Gminy Rogóźno z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszeń o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6975
2272 nr XXV/176/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2009 r 6975
2273 nr XXV/177/08 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009 r 6977
2274 nr XXV/150/2008 Rady Miasta Chełmna z dnia 28 października 2008 r. w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Chełmno 6978
2275 nr XXII/123/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 6997
2276 nr XXII/125/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 6998
2277 nr XXII/126/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości, poboru oraz terminu płatności opłaty targowej na terenie miasta Chełmży 6999
2278 nr XXX/110/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę nr X/101/07 w sprawie sposobu poboru opłaty targowej na terenie Grudziądza 7001
2279 nr XXV/288/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Koronowie 7003
2280 nr XXV/289/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo 7003
2281 nr XVI/173/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2009 r 7003
2282 nr XVI/174/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2008 r. celem obniżenia podatku rolnego na 2009 r 7004
2283 nr XVI/175/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 7005
2284 nr XVI/176/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty od posiadania psów 7005
2285 nr XVI/177/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 7006
2286 nr XXV/241/2008 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 7007
2287 nr XXV/242/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku 7008
2288 nr XXV/243/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku 7009
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-21
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-21
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]