Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 148 Bydgoszcz, 18 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2253 nr XXIV/253/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej w Kcyni 6935
2254 nr XXIV/254/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Kcynia 6937
2255 nr XXV/265/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych dokonujących wyłącznie wprowadzenia do istniejącego wpisu kodów PKD 2007 6937
2256 nr XXV/267/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał podjętych przez Radę Miejską w Kcyni 6938
2257 nr XXV/268/2008 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów sportowych 6938
2258 nr XXII/174/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasady poboru opłat targowych przez inkasenta 6938
2259 nr XXII/175/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego 6939
2260 nr XXII/178/08 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim 6940
2261 nr XXIV/218/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 6941
2262 nr XXIV/225/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów 9642
2263 nr XXII/188/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009 6944
2264 nr XXII/189/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2009 6944
2265 nr 92/XXIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 6945
2266 nr XXII/132/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 6946
2267 nr XXII/134/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 6946
2268 nr XXII/136/08 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką do wydania w 2009 r 6948
2269 nr XV/159/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pomorskie dla części 01 i 03 obrębu ewidencyjnego miasta Kowalewa Pomorskiego 6948
2270 nr XXIV/167/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lipnie nr XVII/111/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r 6971
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-19
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-19
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]