Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 147 Bydgoszcz, 17 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2245 nr 406/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 6890
2246 nr 407/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 6905
2247 nr 391/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu 6924
2248 nr 396/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 października 2008 r. w sprawie określenia na 2009 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 6926
2249 nr 419/08 Rady Miasta Torunia z dnia 30 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania w mieście Toruniu 6926
2250 nr XXIX/203/08 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 października 2008 r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków w ramach wieloletniego programu 6927
INFORMACJE:
2251 z dnia 27 października 2008 r. Starosty Świeckiego w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego związanego z założeniem ewidencji budynków i lokali na obszarze gminy Pruszcz 6927
2252 z dnia 7 listopada 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-73(4)/2008/546/IX/AS. zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6928
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-18
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-18
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]