Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 146 Bydgoszcz, 14 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2233 nr XIX/100/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka 6826
2234 nr XIX/101/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka 6838
2235 nr XIX/102/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka 6843
2236 nr XIX/103/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka 6848
2237 nr XIX/104/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka 6853
2238 nr XIX/105/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka 6862
2239 nr XIX/106/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka 6867
2240 nr XIX/107/2008 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zławieś Wielka 6874
2241 nr XV/183/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania, w formie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie gminy Dobrcz 6880
INFORMACJE:
2242 z dnia 3 listopada 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-69(5)/2008/256/VII/MJ z 3 listopada 2008 r. zatwierdzającą zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6881
2243 z dnia 4 listopada 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-67(3)/2008/106/VI/JP z 4 listopada 2008 r. zatwierdzającą zmianę taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6884
2244 z dnia 5 listopada 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-71(3)/2008/12640/II/ED z 5 listopada 2008 r. zatwierdzającą zmianę taryfy dla ciepła przedsiębiorcy INFRATECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chełmnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6886
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-18
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-18
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]