Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 141 Bydgoszcz, 07 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2202 nr XIX/116/08 Rady Gminy Warlubie z dnia 23 września 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Warlubie 6622
2203 nr 405/08 Rady Miasta Torunia z dnia 2 października 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 6625
2204 nr XXI/121/2008 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 października 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 6656
2205 nr XXII/132/08 Rady Gminy w Osieku z dnia 24 października 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli 6656
2206 nr XVII/136/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 października 2008 r. zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lisewo 6657
INFORMACJA
2207 z dnia 30 października 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-66(3)/2008/537/VIII/ASz z 30 października 2008 r. zatwierdzającą zmianę taryfy dla ciepła Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mogilnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 6657
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-13
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-13
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]