Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 14 Bydgoszcz, 31 styczeń 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
162 nr XIII/87/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Sępólnie Krajeńskim 702
163 nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 października 2007 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda w Sępólnie Krajeńskim 704
164 nr 197/07 Rady Miasta Torunia z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty targowej i zakazu handlu okrężnego na terenie miasta Torunia 706
165 nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Witunia, gmina Więcbork 706
166 nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 707
167 nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, najmu i użyczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na okres dłuższy niż trzy lata 707
168 nr XV/118/07 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na Osiedlu Piastowskim w Więcborku 708
169 nr XIII/94/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 711
170 nr XIII/95/2007 Rady Gminy Lubiewo z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubiewo na lata 2008-2012” 714
171 nr XIX/147/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 719
172 nr XIX/148/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za wydawane posiłki 723
173 nr XIX/153/07 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/380/06 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tucholi 724
174 nr XIV/71/07 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za wywóz nieczystości stałych na terenie miasta Kowala 724
175 nr XIV/72/07 Rady Miejskiej Kowala z dnia 28 grudnia 2007 r. akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kowalu 725
INFORMACJA
176 obwieszczenie Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tuchola 728
POBIERZ

Opublikowane: 2008-02-01
Ostatnia modyfikacja: 2008-02-01
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]