Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 139 Bydgoszcz, 04 listopad 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2184 nr XX/134/2008 Rady Gminy Grudziądz z dnia 24 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 143/1, 143/5 położone w miejscowości Lisie Kąty 6502
2185 nr XIX/132/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6506
2186 nr XIX/133/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 6521
2187 nr XVII/115/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 16 października 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do lat 3 strony zawierają kolejne umowy 6533
INFORMACJA
2188 z dnia 27 października 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-58(6)/2008/181/V/AS zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła 6533
POBIERZ

Opublikowane: 2008-11-05
Ostatnia modyfikacja: 2008-11-05
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]