Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 136 Bydgoszcz, 29 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
2134 nr 36/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrowa Biskupia 6339
2135 nr 37/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pakość 6339
2136 nr 38/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno 6339
2137 nr 39/2008 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wąpielsk 6339
UCHWAŁY:
2138 nr XXIV/331/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Nakło nad Notecią przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego 6340
2139 nr XV/114/08 Rady Gminy Płużnica z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo, Płużnica i Bartoszewice 6342
2140 nr XXV/500/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym w roku 2008 6357
2141 nr XXVII/145/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 10 września 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata bądź nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość 6358
2142 nr XVII/119/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 września 2008 r. w sprawie regulaminu udzielenia uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym 6359
2143 nr VII/53/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia nazw ulic 6362
2144 nr VII/55/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku 6363
2145 nr VII/58/08 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Osielsko 6365
2146 nr XXIX/232/2008 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Gniewkowo 6366
2147 nr XXIII/321/08 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 30 września 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, a także wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej 6369
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
2148 z dnia 20 października 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bądkowo przeprowadzonych w dniu 19 października 2008 r 6371
POROZUMIENIA:
2149 aneks nr 1 z dnia 7 października 2008 r. do Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2006 r. w Bydgoszczy Pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem inowrocławskim 6372
2150 aneks nr 2 z dnia 7 października 2008 r. do Porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2006 r. w Bydgoszczy Pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a powiatem grudziądzkim 6372
2151 zawarte w dniu 14 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Osięciny w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi 6372
2152 zawarte w dniu 15 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Kowalewo w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi 6374
2153 zawarte w dniu 15 października 2008 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Dobrzyń nad Wisłą w sprawie przejęcia opieki nad cmentarzami, kwaterami i grobami wojennymi 6376
2154 aneks nr 8 z dnia 22 października 2008 r. do Porozumienia podpisanego dnia 6 listopada 2006 r. w Bydgoszczy zawarty pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie przekazania Dyrektorowi OW NFZ zadań z zakresu przeprowadzania postępowania o zawarcie umów, rozliczanie i kontrolę wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) 6377
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-31
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-31
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]