Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 135 Bydgoszcz, 27 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2123 nr XX/261/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej 6298
2124 nr XXV/495/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmian w Statucie Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6298
2125 nr XXV/499/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie przystąpienia do prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu prac 6305
2126 nr XVI/96/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 września 2008 r. w sprawie ustalenia na 2009 r. wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku 6306
2127 nr XVI/97/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 6307
2128 nr XVI/98/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 września 2008 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru 6308
2129 nr XVI/99/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek, terminów płatności i zasad poboru opłaty od posiadania psów 6309
2130 nr XVI/100/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 września 2008 r. w sprawie o zmianie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz i ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 6310
2131 nr XXVIII/191/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/289/2002 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju 6310
INFORMACJE:
2132 sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za 2006 r 6310
2133 o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za 2007 r 6323
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-29
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-29
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]