Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 134 Bydgoszcz, 24 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2111 nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 3 września 2008 r. w sprawie ustalenia nowych cen i opłat za usługi komunalne 6254
2112 nr XXIX/230/2008 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Gniewkowie 6254
2113 nr XXIX/231/08 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie 6255
2114 nr XV/90/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 23 września 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Bobrowniki 6257
2115 nr XV/157/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Kiełpiny, gmina Kowalewo Pomorskie 6269
2116 nr XV/158/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części jednostki strukturalnej Frydrychowo gmina Kowalewo Pomorskie 6274
2117 nr XV/178/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2008 w sprawie powołania gminnej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu 6287
2118 nr XV/179/2008 Rada Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2008 r. w sprawie nadania nazw nowych ulic w miejscowości Strzelce Górne 6289
2119 nr XV/185/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Borównie 6292
2120 nr XV/188/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z punktów przedszkolnych 6292
2121 nr XV/189/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych 6293
2122 nr XV/192/2008 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 września 2008 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie gminy Dobrcz za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla trenerów i działaczy zasłużonych w osiąganiu przez zawodników zrzeszonych w klubach sportowych działających na terenie gminy Dobrcz wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania 6293
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-27
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-27
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]