Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 133 Bydgoszcz, 23 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2089 nr XX/171/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Więcbork 6223
2090 nr XXIII/193/08 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół w placówkach oświatowych gminy Więcbork 6226
2091 nr XXIII/203/2008 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Więcbork 6226
2092 nr XV/133/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego prowadzonego przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych mające siedzibę na terenie gminy Solec Kujawski 6227
2093 nr XII/14/2008 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających powiatowi grudziądzkiemu oraz jednostkom organizacyjnym powiatu grudziądzkiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych 6229
2094 nr XXIV/339/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXII/244/96 z dnia 17 maja 1996 r. dotyczącej zwolnienia podmiotów gospodarczych od podatku od nieruchomości 6230
2095 nr XIV/170/2008 Rady Gminy w Dobrczu z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek rolny, leśny i od nieruchomości 6231
2096 nr XX/101/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bobrowo 6231
2097 nr XX/106/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Bobrowie 6232
2098 nr 179/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad rozliczania się inkasentów z inkasa 6232
2099 nr XVII/174/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miejskiego Centrum Kultury w Ciechocinku 6233
2100 nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6234
2101 nr XX/112/08 Rady Miasta Kowala z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 6237
2102 nr XX/113/08 Rady Miasta Kowala z dnia 9 września 2008 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej 6237
2103 nr XX/114/08 Rady Miasta Kowala z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 6238
2104 nr XVII/112/2008 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 12 września 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Jeżewo 6238
2105 nr XVII/133/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6241
2106 nr XXV/82/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, poboru podatku w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 6244
2107 nr XXV/83/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości dziennej opłaty targowej, poboru opłaty w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso 6244
2108 nr XXV/84/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 26 września 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 6245
2109 nr XXVII/230/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 września 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 6246
2110 nr XV/160/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 26 września 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie gminy Kowalewo Pomorskie 6247
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-24
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-24
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]