Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 13 Bydgoszcz, 30 styczeń 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
140 nr 2/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Golub-Dobrzyń 663
UCHWAŁY:
141 nr X/65/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 665
142 nr XI/64/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej 665
143 nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę 666
144 nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenie jego statutu 671
145 nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna im. Stefanii Popiołek w Janowcu Wielkopolskim” oraz uchwalenia jej statutu 673
146 nr XIII/75/2007 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grudziądz na 2008 r 676
147 nr V/14/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2008 r 678
148 nr XIV/83/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania przez gminę Łysomice zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną 678
149 nr XII/97/07 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Solec Kujawski na 2008 r 682
150 nr XIII/83/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez gminę Skępe 684
151 nr XIII/84/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości stawki opłaty od posiadania psów, terminów płatności, zasad ustalania i poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 684
152 nr XV/91/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu miasta na 2008 r 685
153 nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich 687
154 nr XV/94/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 687
155 nr XV/95/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wąbrzeźno 689
156 nr XV/96/07 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 690
157 nr XVI/62/2007 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2008 691
158 nr XIII/91/07 Rady Gminy Rypin z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na rok 2008 692
159 nr XVIII/163/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 693
160 nr XIII/193/2007 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Inowrocławia 699
161 nr XIV/218/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Inowrocławia 700
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-31
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-31
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]