Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 129 Bydgoszcz, 15 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2034 nr XX/119/2008 Rady Gminy Kikół z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kikół 6047
2035 nr XX/121/08 Rady Gminy Kikół z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 6048
2036 nr XVIII/89/08 Rady Gminy Lubanie z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania 6049
2037 nr XVII/98/2008 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tłuchowo 6051
2038 nr XX/149/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrogościce 6056
2039 nr XX/150/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dźwierzchno 6061
2040 nr XX/151/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gniewkówiec 6065
2041 nr XX/152/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jordanowo 6069
2042 nr XX/153/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krężoły 6074
2043 nr XXXVI/502/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego 6078
2044 nr XX/125/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 6080
2045 nr XX/127/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody 6081
2046 nr XXIV/274/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 września 2008 r. w sprawie regulaminów placów zabaw 6082
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
2047 z dnia 1 października 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świedziebnia 6083
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-15
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-15
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]