Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 128 Bydgoszcz, 14 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2030 nr 78/XX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: zachodnią granicą działki nr 12/3 KM 34, ulicami Toruńską, Prymasa St. Wyszyńskiego, wschodnią granicą działki nr 3/2 KM 35, częścią południowej granicy i wschodnią granicą działki nr 3/4 KM 35, częścią południowej granicy działki nr 2/1 KM 23, zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki oraz południowym brzegiem rzeki Wisły 6014
2031 nr 79/XX/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wody 6028
2032 nr XIX/123/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych z budżetu gminy Włocławek 6038
2033 nr XIX/129/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych w gminie Włocławek 6039
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-14
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-14
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]