Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 127 Bydgoszcz, 09 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2028 nr XIX/90/08 Rady Gminy Świecie n/Osą z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Linowo, Rychnowo i Bursztynowo w gminie Świecie n/Osą 5970
2029 nr XVIII/126/08 Rady Gminy Rypin z dnia 2 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin w zakresie obejmującym fragment wsi Dylewo 6003
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-13
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-13
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]