Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 126 Bydgoszcz, 07 paĽdziernik 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
2012 nr 35 z dnia 1 października 2008 r. w sprawie ustalenia zasięgu terytorialnego przejścia granicznego w Bydgoszczy 5931
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
2013 nr 345/08 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rogowie 5937
2014 nr 346/2008 z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego 5939
2015 nr 347/2008 z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radziejów 5941
UCHWAŁY:
2016 nr XVII/110/08 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 5943
2017 nr XIV/81/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i przedszkolom 5943
2018 nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 5945
2019 nr XXV/514/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2008 5945
2020 nr XIX/116/2008 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 12 września 2008 r. zmiana uchwały nr VIII/36/2007 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i miasta Janikowo, zmienionej uchwałą nr XVII/102/2008 5947
2021 nr XX/146/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Będzitowo 5948
2022 nr XX/147/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Broniewo 5952
2023 nr XX/148/2008 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Kujawska 5956
2024 nr XVII/134/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pakość 5961
2025 nr XVII/140/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2008 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5961
2026 nr XVII/141/08 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 18 września 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie miasta i gminy Pakość 5962
POROZUMIENIE
2027 zawarte w dniu 1 września 2008 r. pomiędzy gminą Miasto Włocławek a powiatem rypińskim w sprawie wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku 5964
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-08
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-08
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]