Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 124 Bydgoszcz, 30 wrzesień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1973 nr 337/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyznaczenia szlaku rowerowego na obszarze rezerwatu przyrody 5879
1974 nr 338/2008 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego 5881
1975 nr 340/2008 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rogowo 5882
UCHWAŁY:
1976 nr XXVIII/179/08 Rady Gminy Chełmża z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Chełmża na lata 2008-2012 5883
1977 nr XXII/235/08 Rady Miasta Rypina z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendium sportowego dla zawodników osiągających wyniki sportowe 5886
1978 nr XXII/238/08 Rady Miasta Rypina z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie korzystania z parków miejskich, skwerów zieleni i miejsc rekreacji na terenie miasta Rypina 5888
1979 nr XVIII/123/08 Rady Gminy Rypin z dnia 2 września 2008 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę Rypin i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 5888
1980 nr XVI/120/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 5889
1981 nr XVI/121/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Lisewo 5891
1982 nr XVI/123/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Lisewo 5891
1983 nr XVI/129/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 sierpnia 2008 r. zmieniająca Statut Gminy Lisewo 5892
1984 nr XVII/175/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2008 r. w sprawie ustalenia stawki za usługi opiekuńcze i bytowe świadczone przez przedszkola samorządowe 5893
1985 nr XIX/141/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łabiszyn na lata 2008-2013 5893
1986 nr XXI/125/08 Rady Gminy w Osieku z dnia 16 września 2008 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu tych dróg 5896
1987 nr XXIV/277/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Koronowo 5898
1988 nr XXIV/281/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 24 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5899
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1989 z dnia 30 września 2008 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta Gminy Lipno w województwie kujawsko-pomorskim 5899
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1990 z dnia 22 września 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Waganiec przeprowadzonych w dniu 21 września 2008 r 5901
INFORMACJA
1991 rozporządzenie nr 1/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lipnie z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół 5901
POBIERZ

Opublikowane: 2008-10-01
Ostatnia modyfikacja: 2008-10-01
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]