Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 123 Bydgoszcz, 25 wrzesień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1966 nr 336/08 z dnia 25 września 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Strzelnie 5826
UCHWAŁY:
1967 nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków 5827
1968 nr XII/58/2008 Rada Gminy w Górznie z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Górzno na rok 2008 5828
1969 nr XV/185/08 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski 5829
1970 nr XXXV/484/08 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5847
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1971 z dnia 25 września 2008 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 5873
INFORMACJA
1972 z dnia 26 sierpnia 2008 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/296-ZTO-C/181/W/OPO/2008/AJ i nr PCC/310-ZTO-B/181/W/OPO/2008/AJ w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez PRATERM Północ sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu określonych w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła 5873
POBIERZ

Opublikowane: 2008-09-26
Ostatnia modyfikacja: 2008-09-26
Redaktor: Beata Kulas

[wróć]