Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 122 Bydgoszcz, 22 wrzesień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1950 nr XXV/75/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Zespole Placówek Młodzieżowych 5787
1951 nr XVIII/111/2008 Rady Gminy Grudziądz z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Biały Bór, pomiędzy drogą powiatową nr 1395, a drogą gminną nr 44 5787
1952 nr XXIV/326/2008/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Nakle nad Notecią oraz granic ich obwodów 5800
1953 nr XXIV/327/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum Nr 3 w Nakle nad Notecią 5801
1954 nr XXIV/328/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum Nr 4 w Nakle nad Notecią 5802
1955 nr XXIV/329/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany do uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie gminy Nakło nad Notecią 5802
1956 nr XXIV/330/200 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Nakło nad Notecią publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 5803
1957 nr XXIV/332/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za dokonanie zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla podmiotów gospodarczych dokonujących wyłącznie wprowadzenia do istniejącego wpisu kodów PKD 2007 5804
1958 nr XXIV/342/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Nakle nad Notecią 5804
1959 nr XX/103/08 Rady Gminy Bobrowo z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Nieżywięć 5806
1960 nr XXIII/268/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu 5817
1961 nr XXVII/184/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/98/2007 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią 5819
1962 nr XXVII/186/2008 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów 5819
1963 nr XVII/131/2008 Rady Miejskiej Łasin z dnia 4 września 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 5821
POROZUMIENIA:
1964 międzygminne zawarte w dniu 27 sierpnia 2008 r. pomiędzy gminą Żnin a gminą Łabiszyn przy akceptacji pozostałych siedmiu gmin: Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin, Dąbrowa, wchodzących w skład porozumienia z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie powierzenia gminie Żnin przygotowania i wykonania zadania pn. 5821
1965 zawarte w dniu 1 lipca 2008 r. pomiędzy gminą Miasta Rypin, ul. Warszawska 40 a gminą Rypin w sprawie zasad przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji pn. 5822
POBIERZ

Opublikowane: 2008-09-23
Ostatnia modyfikacja: 2008-09-23
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]