Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 121 Bydgoszcz, 16 wrzesień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1943 nr 364/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5714
1944 nr XVII/181/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Wczasowej i Niskie Brodno do jeziora Niskie Brodno w Brodnicy 5722
1945 nr XXII/133/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 5730
1946 nr XVIII/148/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców i Garbary w Solcu Kujawskim 5731
INFORMACJE:
1947 rozporządzenie nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 1 w regionie wodnym Dolnej Wisły 5739
1948 rozporządzenie nr 5/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 2 w regionie wodnym Dolnej Wisły 5754
1949 rozporządzenie nr 6/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 4 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego nr 3 w regionie wodnym Dolnej Wisły 5769
POBIERZ

Opublikowane: 2008-09-22
Ostatnia modyfikacja: 2008-09-22
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]