Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 120 Bydgoszcz, 15 wrzesień 2008
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
1920 nr 23/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński 5687
1921 nr 24/2008 z dnia 3 września 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mrocza 5690
1922 nr 25/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kijewo Królewskie 5694
1923 nr 26/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kikół 5694
1924 nr 27/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lisewo 5694
1925 nr 28/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lniano 5694
1926 nr 29/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przyjezierze 5695
1927 nr 30/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka 5695
1928 nr 31/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Waganiec 5695
1929 nr 32/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Warlubie 5695
1930 nr 33/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wielka Nieszawka 5696
1931 nr 34/2008 z dnia 3 września 2008 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zakrzewo 5696
UCHWAŁY:
1932 nr XIII/93/08 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki oznaczonej numerem ewidencji gruntów 292/1 w Lisewie, obręb Lisewo, z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 5696
1933 nr XIII/73/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bobrownikach 5702
1934 nr XIII/74/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagoga szkolnego i logopedy na terenie gminy Bobrowniki 5703
1935 nr XIII/75/2008 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia kwoty opłaty stałej powyżej podstawy programowej za korzystanie z Przedszkola Samorządowego w Bobrownikach 5704
1936 nr XVII/180/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 5704
1937 nr XVII/182/2008 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 5705
1938 nr XVI/105/2008 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 5706
1939 nr XVIII/118/08 Rady Gminy Stolno z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnych placów zabaw 5706
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1940 z dnia 8 września 2008 r. o zmianach w składzie rady miejskiej w Świeciu 5707
POSTANOWIENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WŁOCŁAWKU
1941 z dnia 8 września 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim przeprowadzonych w dniu 7 września 2008 r 5707
INFORMACJA
1942 z dnia 10 września 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-48(6)/2008/2250/VII/AS zatwierdzającej taryfę Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5708
POBIERZ

Opublikowane: 2008-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2008-09-17
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]