Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 12 Bydgoszcz, 29 styczeń 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
122 nr XI/50/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2008, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 619
123 nr XII/68/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XI/50/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli na rok 2008, ustalenia regulaminu wynagradzania, zasad przyznawania nagród ze środków specjalnego funduszu nagród oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 624
124 nr XII/70/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tłuchowo 624
125 nr VIII/45/07 Rady Gminy Osie z dnia 30 października 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie 626
126 nr XI/60/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XX/151/2005 Rady Gminy z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz uchwalenia statutów sołectw Drzycim i Jastrzębie 630
127 nr XI/61/2007 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Drzycim 639
128 nr XIV/104/07 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 639
129 nr XVII/66/2007 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książki w latach 2008-2012 oraz określenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu 639
130 nr XVII/67/2007 Rady Gminy w Książkach z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Książki 642
131 nr XI/78/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 644
132 nr XI/79/07 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 648
133 nr XV/66/2007 Rady Gminy Papowo Biskupie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania 649
134 nr XV/72/2007 Rady Gminy w Łubiance z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 650
135 nr XIV/74/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 652
136 nr XIV/76/07 Rady Gminy Łysomice z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Papowo Toruńskie-Osiek 657
INFORMACJE:
137 Starosty Brodnickiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego miasta Górzna, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie 659
138 Starosty Brodnickiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego Miasta Brodnica, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie 659
139 Starosty Brodnickiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego Jabłonowo Pomorskie, powiat brodnicki, woj. kujawsko-pomorskie 659
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-30
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-30
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]