Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 119 Bydgoszcz, 11 wrzesień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1910 nr XVIII/99/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Brzuze 5646
1911 nr XIX/104/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 11 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/99/08 Rady Gminy Brzuze z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Brzuze 5648
1912 nr XX/167/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Strzelno 5648
1913 nr XVII/111/08 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania publicznego 5675
1914 nr XVII/112/2008 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 1 sierpnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Brześć Kujawski 5676
1915 nr XVIII/102/08 Rady Gminy Dobre z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Sportowego w Dobrem 5678
1916 nr XV/111/08 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia drogi na terenie powiatu toruńskiego kategorii drogi powiatowej 5679
1917 nr XX/131/2008 Rady Gminy Lubiewo z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/35/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubiewo 5681
1918 nr XIX/82/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń na wodach powierzchniowych 5681
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1919 z dnia 5 września 2008 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Kruszwicy 5682
POBIERZ

Opublikowane: 2008-09-12
Ostatnia modyfikacja: 2008-09-12
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]