Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 118 Bydgoszcz, 10 wrzesień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1900 nr 327/08 z dnia 10 września 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisewo 5605
UCHWAŁY:
1901 nr XVI/60/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty przypadających gminie Świedziebnia lub jej jednostkom organizacyjnym należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 5608
1902 nr 143/2008 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu jeziora Deczno z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową 5609
1903 nr 165/08 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu polegającej na zmianach ustaleń dla terenów J13ZP/U-KP, J54KDZ, J52KDZ, J62KDD, J19MW/MN/KG-WZ, J58KDZ oraz I27MN-U 5616
1904 nr 363/08 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Polnej, Batorego, Mazowieckiej i Iwanowa 5631
1905 nr XXV/246/2008 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za wpis oraz zmianę do ewidencji działalności gospodarczej 5638
1906 nr XXIV/233/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Jarosława Lorka Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych 5639
1907 nr XVIII/151/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad korzystania z Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim 5639
1908 nr XVIII/152/2008 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 5639
1909 nr XVIII/153/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia 5643
POBIERZ

Opublikowane: 2008-09-11
Ostatnia modyfikacja: 2008-09-11
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]