Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 117 Bydgoszcz, 08 wrzesień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1898 nr XX/168/2008 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Strzelno 5542
1899 z dnia 1 września 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-49(3)/2008/603/VI/MJ zatwierdzającej zmianę taryfy Miasta Lipna prowadzącego działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Obsługi Komunalnej Miasta Lipna z siedzibą w Lipnie, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5599
POBIERZ

Opublikowane: 2008-09-10
Ostatnia modyfikacja: 2008-09-10
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]