Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 112 Bydgoszcz, 25 sierpień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1819 nr 8/Dp/2007 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu gminy Świekatowo na 2008 r. oraz o załączonej do projektu budżetu prognozie kwoty długu 5342
1820 nr XVII/133/08 Rady Gminy Lniano z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 193/2 położonej w Lnianie 5342
1821 nr XXI/255/08 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koronowie - działki nr 47/2, 17/5 31/3 LP i Starym Jasińcu - działki nr 31/6 LP, nr 31/1 LP przeznaczonego pod budowę części trasy gazociągu średniego ciśnienia 5348
1822 nr XV/109/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 423/1 położoną w obrębie Starogród gmina Chełmno 5352
1823 nr 357/08 Rady Miasta Torunia z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Łódzkiej, ul. Strzałowej i ul. Gen. Komorowskiego-Bora w Toruniu 5358
1824 nr XXV/206/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi handlowe, garaże i parking przy ul. Nowodworskiego i ul. Krzywej w Tucholi 5367
1825 nr XVI/115/08 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Dobrzyń nad Wisłą 5371
1826 nr XXII/212/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 5374
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TORUNIU
1827 z dnia 4 sierpnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górzno przeprowadzonych w dniu 3 sierpnia 2008 r 5374
1828 z dnia 4 sierpnia 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Obrowie przeprowadzonych w dniu 3 sierpnia 2008 r 5375
INFORMACJA
1829 z dnia 14 sierpnia 2008 r. o decyzji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-47(3)/2008/138/V/AS zatwierdzającej zmianę taryfy Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5375
POBIERZ

Opublikowane: 2008-08-25
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-25
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]