Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 28 styczeń 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
117 nr XI/75/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Przedszkola Samorządowego w Osieku n/Wisłą 530
118 nr XI/76/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia wójtowi gminy uprawnienia do stanowienia o ich wysokości 530
119 nr XI/77/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału 531
120 nr XI/78/2007 Rady Gminy w Obrowie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 532
INFORMACJA
121 obwieszczenie nr 2/2008 Starosty Żnińskiego z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej powiatu żnińskiego 613
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-29
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-29
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]