Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 107 Bydgoszcz, 13 sierpień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1702 nr XX/161/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 134 w miejscowości Wiśniewka, gmina Sępólno Krajeńskie 5114
1703 nr XIII/136/08 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowalewo Pomorskie dla części 04 obrębu ewidencyjnego miasta Kowalewa Pomorskiego 5118
1704 nr XVIII/112/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 85/3, 85/4, 87/4 w obrębie Wałdowo Szlacheckie, gmina Grudziądz 5125
1705 nr XVIII/113/2008 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmującego działkę nr 296/5 w obrębie Mokre, gmina Grudziądz 5132
INFORMACJA
1706 z dnia 7 sierpnia 2008 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-42(4)/2008/181/IV/AgS zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła PRATERM Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Świeciu, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5141
POBIERZ

Opublikowane: 2008-08-14
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-14
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]