Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 106 Bydgoszcz, 12 sierpień 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1684 nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna 5075
1685 nr XIX/132/08 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna 5078
1686 nr XVIII/69/08 Rady Gminy Kowal z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 5082
1687 nr XIX/109/08 Rady Gminy Choceń z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5087
1688 nr XVI/115/08 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec Wielkopolski 5088
1689 nr XVII/92/08 Rady Gminy Waganiec z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/141/05 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Waganiec stawek opłaty targowej 5095
1690 nr XVI/120/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Kamień Krajeński 5095
1691 nr XVI/121/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 5096
1692 nr XVI/124/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kamień Krajeński na lata 2008-2012 5097
1693 nr XVI/125/08 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 5100
1694 nr XVIII/126/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 lipca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 5101
POROZUMIENIA:
1695 zawarte w dniu 19 marca 2008 r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą 5102
1696 zawarte w dniu 20 marca 2008 r. w sprawie realizacji rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą 5103
1697 zawarte w dniu 29 maja 2008 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Topólka 5104
1698 zawarte w dniu 2 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Gruta 5105
1699 zawarte w dniu 4 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Wielka Nieszawka 5107
1700 zawarte w dniu 11 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Włocławek 5108
1701 zawarte w dniu 12 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a gminą Jabłonowo Pomorskie 5110
POBIERZ

Opublikowane: 2008-08-13
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-13
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]