Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 104 Bydgoszcz, 05 sierpień 2008
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1655 nr 310/2008 z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bądkowo 4979
UCHWAŁY:
1656 nr XVII/87/08 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia granic obwodów szkolnych dla szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez miasto i gminę Chodecz 4981
1657 nr XXV/133/2008 Rady Gminy Inowrocław z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy 4982
1658 nr XCI/282/2008 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu nakielskiego 4983
1659 nr XXV/73/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Chełmińską, Narutowicza, Hallera, Rejtana i linią kolejową 4985
1660 nr XXIV/336/2008 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią, na cele nie związane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 4998
1661 nr XXV/204/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchola 4999
1662 nr XXV/220/08 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie zakazu detonacji materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Tuchola 5000
1663 nr 45/XVIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Włocławek oraz określenia sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy 5000
1664 nr 46/XVIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uprawnień do ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej realizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o. we Włocławku 5002
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1665 z dnia 4 sierpnia 2008 r. o sprostowaniu błędów 5002
INFORMACJE:
1666 sprawozdanie Wójta Gminy Lniano z dnia 19 marca 2008 r. z wykonania budżetu gminy za 2007 r. 5003
1667 rozporządzenie nr 1/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia nr 2/2007 z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 5004
1668 rozporządzenie nr 2/2008 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świeciu z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół (złośliwego) 5004
1669 z dnia 28 lipca 2008 r. o decyzji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-33(5)/2008/1333/VII/ED zatwierdzającej taryfę dla ciepła Toruńskiej Energetyki Cergia S.A. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem 5005
1670 z dnia 28 lipca 2008 r. o decyzji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-37(4)/2008/415/VII/AgS zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 5012
POBIERZ

Opublikowane: 2008-08-07
Ostatnia modyfikacja: 2008-08-07
Redaktor: Mariusz Kaźmierczak

[wróć]