Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 100 Bydgoszcz, 30 lipiec 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1577 nr XV/96/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jeżewo na lata 2008-2012 4543
1578 nr XV/97/2008 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Jeżewo 4546
1579 nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rzemieślniczej w Sępólnie Krajeńskim 4549
1580 nr XX/163/08 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 297 w miejscowości Świdwie, gmina Sępólno Krajeńskie 4554
1581 nr XVI/104/2008 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia oraz zbycia, obciążania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości gminy a także ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 4558
1582 nr XIX/107/08 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4560
1583 nr XVII/120/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej 4562
1584 nr XIX/95/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Cielęta 4563
1585 nr XIX/96/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karbowo 4569
1586 nr XIX/97/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szabda 4574
1587 nr XIII/84/08 Rady Gminy Osie z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 4580
1588 nr XXI/117/2008 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej 4581
1589 nr XIV/74/08 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszeń o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 4582
1590 nr XXI/130/08 Rady Gminy w Rogowie powiat żniński z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogowo 4582
1591 nr XVII/131/08 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Statutu Łabiszyńskiego Domu Kultury 4583
1592 nr XX/109/08 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach: Świekatowskim, Zaleskim, Piaseczno, Małym Łąckim i Dużym Łąckim w gminie Świekatowo 4583
POBIERZ

Opublikowane: 2008-07-31
Ostatnia modyfikacja: 2008-07-31
Redaktor: Serwis Techniczny BIP

[wróć]