Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 10 Bydgoszcz, 23 styczeń 2008
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
100 nr XIII/136/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 491
101 nr XIII/137/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej 492
102 nr XIII/151/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. zmieniająca uchwałę X/90/07 Rady Miasta Rypina z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 493
103 nr XIII/154/07 Rady Miasta Rypina z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Miasta Rypna 493
104 nr XI/46/07 Rady Gminy Bytoń z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 494
105 nr XIII/87/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy i Miasta Lubraniec 498
106 nr XIII/89/2007 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielone przez Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu 499
107 nr X/52/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 500
108 nr X/53/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 504
109 nr X/54/07 Rady Gminy Skrwilno z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 505
110 nr XIII/62/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008 506
111 nr XIII/67/07 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniająca Statut Powiatu Świeckiego 514
112 nr XVI/142/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 516
113 nr XI/43/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 516
114 nr XI/44/2007 Rady Gminy Rogóźno z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rogóźno 517
115 nr XI/50/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 522
POROZUMIENIE
116 aneks nr 2 do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2007 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Żnińskim na powierzanie prowadzenia zadań publicznych przez Miasto Bydgoszcz na prawach powiatu w zakresie orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Żnińskiego z dnia 30 listopada 207 r. 527
POBIERZ

Opublikowane: 2008-01-24
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-24
Redaktor: Krzysztof Człapiński

[wróć]