Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 99 Bydgoszcz, 14 sierpień 2007
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1522 z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dąbrowa 4298
UCHWAŁY:
1523 nr XIII/176/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Bydgoszczy na lata 2007-2011 4302
1524 nr XIII/182/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego oraz określenia rodzajów dokumentów poświadczających prawo do korzystania 4331
1525 nr XIII/185/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów 4332
1526 nr XIII/186/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany lokalizacji pomnika Leona Barciszewskiego 4332
1527 nr XIII/195/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nazwy ulicy 4333
POBIERZ

Opublikowane: 2007-08-14
Ostatnia modyfikacja: 2007-08-14
Redaktor: Paweł Skutecki

[wróć]